Kunst


Dette er ei steinplate som viser overgongen mellom grønstein, (Mon Amoure) og grønsteinsbreksje, (Black Beauty). Grønsteinen kom opp frå jordas indre for 530 mill. år sidan.